ZeroSite

Polityka prywatności i cookies Serwisów Internetowych ALGO Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Serwis

Niniejsza Polityka prywatności i cookies Serwisów Internetowych ALGO Poland Sp. z o.o.  („Polityka prywatności”) dotyczy stron internetowych w domenie algo.com.pl, zerosite.eu, lampsite.eu, zerosite.pl, lampsite.pl, innych stron internetowych prowadzonych przez lub na zlecenie Poland Sp. z o.o.  ., na których została zamieszczona oraz w wersjach tych serwisów dostępnych za pomocą telefonów komórkowych, w tym protokołu WAP („Serwis”).

Administrator

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób korzystających z Serwisu („Usługobiorcy”) jest Poland Sp. z o.o.   z siedzibą i adresem w Radomiu (26-600), ul. Świętokrzyska 31/35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XiV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000539525, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, NIP 948-260-26-69, REGON 360665396 („ALGO”).

Cel i zakres przetwarzania danych

Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są przez ALGO w celu:

 • świadczenia Serwisu, a w szczególności umożliwienia Usługobiorcy korzystania z usług oraz zawierania i wykonania umów zawartych na odległość;
 • marketingowym;
 • profilowania;
 • udzielania odpowiedzi na pisma, zapytania, żądania, reklamacje;
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanych z  korzystaniem z Serwisu;
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk.

Masz prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku, w którym przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, zawsze masz prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody. Twoje dane możemy przetwarzać także gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów ALGO lub strony trzeciej. Niektóre decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych. Dzięki zautomatyzowanemu profilowaniu możemy wyświetlić reklamy dopasowane do Twoich preferencji. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane przez ALGO, to możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bardziej szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych przez ALGO oraz prawach osoby, której dane są przetwarzane, określone są na stronie internetowej www.algo.com.pl/oi. Polityka prywatności nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych oraz informacji dotyczących Usługobiorców na zewnętrznych internetowych stronach, do których odesłania (linki) zawiera Serwis. W przypadku zbierania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących Usługobiorców za pośrednictwem formularzy dostępnych w ramach Serwisu, cel przetwarzania danych zostanie wskazany przy formularzu, za pośrednictwem którego następuje zbieranie danych.

Dane, które przetwarzamy

W związku z korzystaniem z Serwisu przetwarzamy dane osobowe, które mogą być podane przez Usługobiorcę z wykorzystaniem formularzy dostępnych w serwisie, w tym w szczególności w ramach procesu zawierania umów na odległość. Przetwarzamy również Login i Hasło w Serwisie. W chwili połączenia się przez Usługobiorcę z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego Usługobiorcy, jak również szereg informacji związanych z połączeniem, takich jak:

 • czas nadejścia zapytania;
 • czas wysłania odpowiedzi;
 • nazwa stacji Usługobiorcy;
 • informacje o przeglądarce internetowej Usługobiorcy, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http lub https;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Usługobiorcę, jeżeli wejście do Serwisu nastąpiło przez to odesłanie.

Cookies

Pliki cookies to niewielkie informacje, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

Informacje zawarte w cookies składają się z szeregu liter i cyfr i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. w momencie dokonywania autoryzacji podczas logowania do konta klienta.

Zasadniczo pliki cookie dzielą się na:

 • stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do momentu usunięcia ich przez użytkownika bądź do z góry określonego przez nas czasu;
 • sesyjne (tymczasowe) – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone;
 • podmiotów zewnętrznych (tzw. third party cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wewnętrznej wyszukiwarki albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem serwisu internetowego. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się nowymi technologiami i gamingiem (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych butów.

Używamy także innych podobnych do cookie technologii takich jak local storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej części pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w local storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w local storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu i w przeciwieństwie do plików cookies nie mają ograniczenia czasowego, czyli funkcjonują do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Korzystamy z cookies i podobnych rozwiązań w celu:

 • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu;
 • dostosowania Serwisu do potrzeb użytkownika, w tym poprzez zapamiętanie jego ustawień i preferencji;
 • dostarczania reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniu użytkownika – w tym wyświetlanych na innych stronach internetowych;
 • statystycznym i analitycznym.

Pozwalamy też na instalację cookies (oraz zastosowanie podobnych rozwiązań) podmiotów trzecich w związku z korzystaniem przez nas z narzędzi wykorzystywanych w ramach Serwisu i korzystamy z uzyskanych w ten sposób informacji.

Pliki cookie nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu. Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze stron algo.com.pl (i innych stron internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookie.

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.allaboutcookies.org , na której krok po kroku wyjaśniono jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większości przeglądarek.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookie dla niektórych przeglądarek:

Więcej informacji o tym czym są pliki cookie i w jaki sposób działają, można znaleźć na stronach:

Informacje uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.

W niektórych przypadkach – w szczególności w przypadku osób korzystających z usługi ALGO – możemy wykorzystać informacje uzyskane dzięki cookies z informacjami posiadanymi o abonencie. W prowadzonych przez nas działaniach analitycznych i marketingowych czasami łączymy też gromadzone dane z informacjami uzyskanymi od osób trzecich.

W opisanych wyżej przypadkach zawsze stosujemy pseudonimizację i inne środki mające na celu ochronę prywatności Usługobiorców.

Zebraliśmy pliki cookie i podobne technologie wykorzystywane w naszym Serwisie w poniższe kategorie, aby ułatwić Ci zrozumienie dlaczego ich potrzebujemy:

 • niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu, np. uwierzytelnienia w procesie logowania lub złożenia zamówienia online
 • wydajnościowe służące do zbierania informacji o sposobie korzystania z Serwisu
 • funkcjonalne umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Serwisu
 • reklamowe umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań i zachowania w Serwisie

Zmiana Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zmieniona przez ALGO poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 1 marca 2020 r.

Kontakt

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki prywatności i cookies należy przesyłać na adres Inspektora Ochrony Danych w ALGO Poland Sp. z o.o.:

elektronicznie na adres: iod@algo.com.pl
listownie na adres:

ALGO Poland Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 31/35
26-600 Radom
z dopiskiem „Dane osobowe”

ZeroSite – Smart city ond telecom connectivity solution by ALGO Poland

Our other products: